Xavi: Flatcoat Arwen’s Frost

För alltid i våra hjärtan:

SVCH Il Sanos Fat Boy

2003-05-07  -  2011-09-05

u.NORDUCH Inkwells Call-Girl

e.Boltiltorps New Born News 

Stamtavla

Rasdata

Resultat

Syskon

Zidane

Den här hemsidan är döpt efter Zidane, Il Sanos Fat Boy och Zidane var vår första hund. Zidane fick somna in i vår famn hösten 2011 efter en kort tids sjukdom.

Hela hans kull är döpt efter Harley Davidsson modeller och Zidane fick heta Fat Boy för han var i särklass den tjockaste av dem alla!!! Mat står högt i kurs fortfarande, men hullet har han tappat!

Namnet Zidane kommer givetvis efter världens dåvarande bäste fotbollsspelare; Zinedine Zidane.

Zidane var vår perfekta familjehund. Våra barn älskade honom och han älskade dem. Tyvärr fick de göra i stort sett vad de vilel med honom, och han låg ändå kvar mitt i leken....

Zidane gillade att gosa med katter vilket kanske inte alltid uppskattades av katten. Med undantag av familjen Peterssons katt som trodde den var en hund!

Vackert huvud med vänligt uttryck och ett härligt driv i steget. Lagom med päls och välvinklad runt om med passande benstomme.

Inom jakten var Zidane en riktig arbetsmaskin. Stark på fält och vid markeringar. Kunde bli något för självständig i sitt dirigeringsarbete, men det tränade vi efterhand upp. Trots detta var han väldigt lyhörd och uppmärksam på mig som förare.

Detta var Zidane!!!

In english

 

This website is named after Zidane, Il Sano Fat Boy and Zidane was our first dog. Zidane was put to sleep in our arms fall of 2011 after a short illness .

 

His whole litter is named after Harley Davidson models and Zidane was named Fat Boy because he was by far the thickest of them all ! Food is a big thing still , but the flesh he has lost !

 

The name Zidane comes naturally after the then world 's best football players ; Zinedine Zidane .

 

Zidane was our perfect family dog. Our kids loved him and he loved them. Unfortunately, they do pretty much what they vilel with him , and he lay still remain in the game ....

 

Zidane liked to cuddle with cats which may not always appreciated by the cat. With the exception of Peterson's family cat who thought it was a dog !

 

Beautiful head with kind expression and a beautiful drive in the stage. Occasionally with fur and angulated around with matching bone.

 

The hunt was Zidane a real working machine . Strong on the field and at the markings. Could be something for independent in its routing work , but that we trained up afterwards . Despite this, he was very responsive and attentive to me as a driver.

 

This was Zidane !

 

 

Zidane vid väskan.